NAKLİYAT SİGORTASI

Nakliyat Sigortası Nedir ?

Anadolu Sigorta nakliyat sigortaları kapsamında, nakliyat esnasında taşınan emtianın uğrayacağı zararlara, taşıyıcıların yüke karşı sorumluluklarına; ayrıca ticari yük gemilerinin, balıkçı teknelerinin ve gezinti teknelerinin uğrayacakları fiziki zararlara teminat vermektedir. Nakliyat sigortası kapsamında sunulan geniş seçenekler en ekonomik olacak şekilde hazırlanmıştır.

 

Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

- Uluslararası anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulukları poliçede belirtilen şart ve limitler dahilinde güvence altına alır.

Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

- Kapalı kasa araçlarla yurtiçinde karayolu taşımacılığı yapan firmaların poliçede belirtilen şartlarda karşılaşabilecekleri zararları teminat altına alır.

Yük Sigortaları

Tekne Sigortaları

Nakliyeci Sorumluluk Sigortaları

Nakliyeci Branşına Bağlı Sorumluluk Sigortaları